Pyramid Business Studio

 • Slide Image
  Pyramid är ett komplett affärssystem för små och medelstora företag.

  Det är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål.
  Med bred funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt, utgör Pyramid en
  modern och flexibel lösning inom ekonomi, information och verksamhetsstöd.
  Slide Image
  Slide Image

Pyramid Business Studio

Ett nytt sätt att arbeta…

När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk plattform.

Ett bra affärssystem ska dessutom vara lätt att förstå och enkelt att arbeta med.

Varje medarbetare ska kunna göra egna personliga inställningar anpassat efter behov och uppgift. Under de kommande åren kommer ditt företag att utvecklas.

Förändringar i verksamhet och organisation ställer stora krav på att även ditt affärssystem kan anpassas efter nya förutsättningar. Därför är ditt val av affärssystem en viktig händelse.

Standardsystem

Mer än 90 % av alla system vi levererar är standardsystem utan några anpassningar i programkoden.
Att redan från början veta vad systemet kommer att kosta, innebär en trygghet för dig som kund.

Funktionalitet ställt mot krav och behov

Pyramid har funnits på marknaden i drygt 20 år och utvecklingen har alltid varit kundstyrd.
Vår målgrupp är mindre och medelstora företag inom många olika branscher. Idag har vi ett av marknadens bredaste utbud av standardmoduler.
Som kund har du mycket stora möjligheter att bygga ett standardsystem som svarar mot just dina önskemål och behov!


Moduler


Butik & Affärskedjor

För alla inom branschen butik och kassa.

Butiksdatasystemet utvecklat för dig

Pyramid för Butik & Affärskedjor är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Både i kassasystemet och på kontoret

Pyramid för Butik & Affärskedjor erbjuder en mängd med funktioner som underlättar det dagliga arbetet, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

En butik eller kedja av butiker?

Pyramid för Butik & Affärskedjor passar lika bra för den lilla butiken som för butiker i en större kedja. Med kedjefunktionaliteten kopplar man samman fristående butiker till en kedja. Distribuera artikelinformation, lägg inköp och order, och statistik inom kedjan.

Funktionalitet

 • Anpassningsbar försäljningsbild. Design efter dina behov!
 • Funktionsstyrning via enkla knappval
 • Koppla samman butiker med hjälp av kedjefunktionerna
 • Arbeta med kundorder direkt i kassan
 • Välj fram rätt artikel via sökning, streckkod, artikelkod
 • Stöd för serienummer märkta varor
 • Inbyggd produktkonfigurator
 • Slutkundspris via prisavtal, prislistor och kampanjer
 • Mix and match
 • Multibuy
 • Handpenning
 • Många betalningssätt. Kan användas var för sig eller kombineras!
 • Betalning i valfri valuta
 • Betalkort. Integrerad eller fristående!
 • Tillgodokvitto
 • Presentkort
 • Betala kundfakturor direkt i kassasystemet
 • Kvitto- och rapportlayout sker enkelt via inbyggd rapportgenerator
 • Digitala kvitto. Spara kundens kvitto i molntjänsten Sparakvittot. Läs mer

 

Referenskunder

Läs mer om vad butiks- och affärskedjor tycker om Pyramid!

Exempel på företag som använder Pyramid

Kunder Butik och Affäkedjor Kalmar Läns museum EM - Europa Möbler AB Mercus Yrkeskläder Norrgavel Itrim Dormy golf Svensson i Lammhult Fröbergs Bygg & Järnhandel Sova Ordermusic.se Mora Järn och Bygg Teknikmagasinet Nautiska Magasinet Dialect Chilistore Stäna Fyrkant Happy Homes Sverie

Entreprenadföretag

För alla inom branschen entreprenad.

Ta kontroll över projekten

Får dina projektledare rätt information? Pyramid för Entreprenadföretag ger projektledarna de verktyg de behöver för att kunna leda projekten. Med Pyramids centraler och studior får du aktuell projektinformation och projektstyrningen blir både enkel och rolig! Förändra vad som ska presenteras i projektcentralen så att den passar just dina behov. 
Pyramids flexibilitet – din frihet!

Stora som små projekt, alla är viktiga!

Pyramid för Entreprenadföretag ger de rapporteringsmöjligheter som krävs, både på kontoret och ute på projektplatsen. Det ska vara enkelt att administrera komplexa projekt!
Anbudsprojekt, ändring- och tilläggsarbeten-ÄTA, löpande arbeten hanteras. Den viktiga informationen om rapporterade intäkter, kostnader och antal jämfört med kalkylen kan ses i sammanställd eller detaljerad form.

Ordning och reda på dokumenten

Pyramid ger dig ordning och reda på projektdokumenten som t.ex ritningar, avtal och e-post. Dokumenten kopplas till projekten och de finns samlade på ett strukturerat sätt som gör det enkelt att hitta.

Projektledare, inköpare och ekonomipersonal

Alla är ni med i attestflödet av inkommande leverantörsfakturor som kan ta lång tid och vara krångligt, men med Pyramid blir det en enkel match. Attestering på kontoret, i en smartphone eller på webben, du väljer själv! De inscannade fakturorna kopplas till projekten och ni har koll på dessa kostnader.

Spara tid

Med Pyramid för Entreprenadföretag får du ordning på rutinerna från offert, beställning, inköpsplanering till fakturering och projektuppföljning.

Funktioner

 

Referenskunder

Läs mer om vad entreprenadföretag tycker om affärssystemet!

Exempel på företag som använder Pyramid

Kunder entreprenad Anders Byggare AB Thage Anderssons Byggnads AB Sävsjö TRähus Teleproffs i Sverige AB Trivselhus AB Fastec Sverige AB Willa Nordic AB Lindsténs Elektriska AB BLP Entreprenad AB

Handelsföretag

För alla inom branschen handel.

Användarvänlig arbetsmiljö!

Pyramid för Handelsföretag ger användarna möjlighet att själv bestämma. Förändra dialoger så att de passar för dina behov. Påverka dina rapporter med hjälp av den inbyggda rapport-generatorn. Sök, analysera, behandla och dela information smidigt och enkelt.
Pyramids flexibilitet – din frihet!

Verksamheten där din kund finns!

Pyramid för Handelsföretag ger din kund friheten att själv bestämma hur och när ordern ska läggas. Skicka via brev eller faxa, telefonorder, EDI eller varför inte lägga den via e-handeln.
Vår e-handel, med tillhörande kundtjänst ger service dygnet runt.
Pyramids mångsidighet – kundens frihet!

Många sätt att prissätta!

Pyramid ger många möjligheter att prissätta sortiment. Vi har stöd för prisavtal, prislistor, kampanjer. Bara för att nämna några.
Prissättning kan ske automatiskt via inläsning av prisfiler eller helt och hållet manuellt. Lägg upp priset när du vill och tala om för Pyramid när det ska börja gälla. Smidigt och enkelt!

Logistiken på dina villkor

I Pyramid finns det många vägar för effektiv och flexibel logistik. Allt från manuell utleverans till handdatorstyrd. Koppla ihop Pyramid med ett transportsystem för transportbokning, fraktprisberäkning och uppföljning.
Fakturan lämnar sen Pyramid via en mängd olika kanaler – e-faktura, e-post eller brev.
Pyramid ger dig alternativen – du bestämmer!

Arbeta mobilt

Mobiliteten i Pyramid ger dig möjlighet att arbeta med handdatorer. Handdatorerna hjälper dig med bland annat – inventering, in- och utleveranser och lagerförflyttningar.

Funktioner

 • Behovsanalys och varupåfyllnad
 • Leveranssäkerhet
 • Inköpsplanering
 • Leveransplaner och prognoser
 • Hantering av flera fysiska lager
 • Flytande inventering
 • Lagerplatser
 • Batch-hantering
 • Mobila lösningar för lagerhållning och orderläggning
 • Koppling till TA-system
 • Avisering – via sms eller e-post
 • Reklamationshantering
 • Intrastat
 • e-handel
 • Trepartshandel
 • Stöd för serienummermärkta varor
 • Kundspris via prisavtal, prislistor och kampanjer
 • Hantering av flera olika valutor
 • E-faktura
 • Kundrelationer via de inbyggda CRM funktionerna.
 • Lönsamhetsuppföljning via kraftfulla statistikverktyg
 • EDI

 

Referenskunder

Läs mer om vad handelsföretag tycker om affärssystemet!

Exempel på företag som använder Pyramid

Kunder handels

Tillverkande företag

För alla inom branschen tillverkande företag.

MPS-systemet utvecklat för dig

Pyramid MPS för tillverkande företag är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Både i produktionen och på kontoret

Pyramid MPS hanterar lagerflödet i tillverkningen och har funktioner för planering av resurserna. Information och körplaner kan visas i verkstaden och operations- och materialrapportering kan göras där arbetet utförs. Det dagliga arbetet underlättas, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

Lilla verkstaden eller stora fabriken?

Pyramid MPS passar lika bra för den lilla verkstaden som för den lite större fabriken. Du kan analysera materialbehov, skapa inköp (i rätt tid), planera operationer (resurser, kapacitet, beläggning). Stöd finns för både lagerstyrd och kundorderstyrd tillverkning; även extern tillverkning (Lego) hanteras. För den som inte har behov av resursplanering räcker det att bara köpa materialplaneringsmodulen.

Funktionalitet

 • Produkter/strukturer med material och operationer i flera nivåer
 • Halvfabrikat kan vara fiktiva eller tillverkas separat
 • Förkalkyl med olika påslag för material och operationer
 • Kundorder kan skapa tillverkningsorder(TO)
 • Flera TO och kundorder/projekt kan kopplas samman till en grupp
 • Produkter och TO kan skapas med produktkonfiguratorn
 • Inköp kan skapas från behovsanalys eller direkt från TO
 • Prognoshantering och leveransplaner
 • Körplan med operationsstämpling
 • Dokument t.ex arbetskort, pallflaggor, ritningar m.fl
 • Operationsplanering (resurser, gantt-schema, kötider, kapacitetstak, överlappning)
 • Planera grafiskt med EQ-plan
 • Legoarbeten (extern tillverkning) med koppling mot leverantörsfaktura
 • Rapportering (manuell/automatisk/blandat)
 • Rapportering via PDA
 • Kassationsrapportering
 • PIA (Produkter i arbete)
 • Efterkalkyl med möjlighet att uppdatera produkterna
 • Ingår i-analys med möjlighet att byta ingående delar
 • Flerlager med möjlighet till olika lager för in och ut
 • Lagerplats/batch ger utökad spårbarhet
 • Serienummer ger utökad spårbarhet
 • CRM kan användas som ett verksamhetsstöd i produktionen
 • Statistik och budgetering
 • Anpassningsbart med användarstudion och konsultstudion
 • Import av strukturer och rapporteringar

 

Referenskunder

Läs mer om vad tillverkande företag tycker om affärssystemet!

Exempel på företag som använder Pyramid

Kunder tillverkning ACG Gruppen AB Bandi - AB Bandindustri Draper Europe AB Camfill Farr Power Systems AB Carpe Diem Beds of Sweden AB Conform Collection AB EA Gruppen AB engcon Nordic AB Ferrita Sweden AB Håva Skyltar AB Ingman Glass AB Lindén International AB Megacon AB Malå Geoscience AB Nilsson Special Vehicles AB Regin AB Saturnus Aktiebolag Stolab Möbler AB Unigraphics AB Nordic Light AB Sveico AB

Tjänsteföretag

För alla inom branschen tjänsteföretag

Ta kontroll över projekten

Får projektledarna rätt information? Pyramid för Tjänsteföretag ger projektledarna de verktyg de behöver för att kunna leda och styra projekt. Med Pyramids centraler och studior får du alltid aktuell projektinfo och projektstyrningen blir både enkel och översiktlig. Anpassa själv enkelt vad som ska presenteras i projektcentralen för att passa just dina behov.

Tid är pengar!

Pyramid för Tjänsteföretag har de rapporteringsfunktioner som krävs för både kontoret och distansarbete via webben eller i en smartphone. T ex genereras både fakturerings- och löneunderlag automatiskt av tidrapporteringen. I en helintegrerad lösning som Pyramid Business Studio erbjuds också en direkt uppföljning på projekt, kunder och personal. Med allt tillgängligt i ett system sparas mycket tid för administrationen.

Attestfunktioner en trygghet

Idag då distansarbete och distribuerade organisationer förekommer allt mer, är det extra viktigt att kunna erbjuda attestering av tidrapporter och fakturor. Möjligheten till attestering av tidrapporter och fakturor, är avgörande för att få kontroll över och ekonomi i projekten. Pyramids attestfunktioner innebär en extra trygghet inför fakturering av kund.

Ordning och reda på dokumenten

Pyramid har bra funktioner för att hålla reda på projektdokument som t ex ritningar, avtal, korrespondens i form av e-post. Alla dokument kopplas till projekten och finns samlade på ett strukturerat sätt som gör det enkelt att söka och hitta.  

Behåll kontrollen i projekten från början till slut då Pyramid för Tjänsteföretag håller ordning på allt från offertarbete, beställning, rapportering, till fakturering och projektuppföljning.

Funktionalitet

 

Referenskunder

Läs mer om vad tjänsteföretag tycker om affärssystemet.

Exempel på företag som använder Pyramid

Kunder tjänsteföretag AGO Reklam AB Atrio Arkitekter AB Feelgood Svenska AB Cad-Quality i Sverige AB Consafe Logistics AB Skadeteknik Sverige AB Mentor Tele AB Sodexo AB Swesafe AB Saab Bofors Support AB GREAT consulting nordic AB Ström & Gulliksson AB Unikum datasystem ab The Concept Factory AB Level Twentyone Management AB Metric Industrial AB Syna AB

Serviceföretag

För alla inom branschen service.

Servicesystemet utvecklat för dig

Pyramid för Service och underhållsföretag är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Både för den mobila serviceteknikern och på kontoret

Pyramid för Service och underhållsföretag erbjuder en mängd funktioner som underlättar det dagliga arbetet, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.
Ta emot serviceanmälning via telefon eller vår kundtjänsthantering på Internet. Planera och boka in serviceuppdragen på kontoret och avrapportera utförda uppdrag direkt med din smartphone. Arbetsledaren kan följa och fördela arbetet och ta fram statistik på utförda uppdrag.

Serviceavtal, förebyggande underhåll eller jourservice

Pyramid för Service och underhållsföretag har funktioner för att underlätta och systematisera arbetet med underhållsavtal. Bygg enkelt upp komplexa mallar för vilka kontroller som ska göras, delar som ska bytas ut och med vilket intervall det ska göras.
Du har hela tiden tillgång till fullständig servicehistorik för kunden och serviceobjektet, både i mobilen och på kontoret.

Utbyggbart och framtidssäkert

Pyramid för Service och underhållsföretag fungerar utmärkt tillsammans med vår uppskattade PDA-modul för enkel inventering och utleverans av reservdelar. Tillfällig uthyrning / utlåning av maskiner kan göras med hjälp av vår uthyrningsmodul.

Funktionalitet

 • Garanti lagras i tre nivåer för varje serviceobjekt. Leverantörsgaranti, Kundgaranti och Servicegaranti.
 • Servicetekniker kan jobba med mobil arbetsorder och ha direkt tillgång till kopplade manualer och dokument i sin mobiltelefon. Servicerapporter skickas med e-post direkt till kund i samband med utförd service.
 • Serviceåtgärder lagras per serviceobjekt / serienummer.
 • Automatisk uppföljning med hjälp av Pyramid tickers.
 • Håll dig välinformerad över bland annat bokningsläget med hjälp av Pyramid BI – Business Intelligence direkt i din smartphone.
 • Anpassningsbart med konsultstudion för att kunna skräddarsy Pyramid just för ert företag.
 • Automatisk lagerpåfyllning av servicebilar för att alltid ha ett optimalt servicelager för kommande uppdrag.
 • Resursbokning av personal via CRM/Säljstöd.
 • Möjligt att hyra ut eller låna ut maskiner med vår uthyrningsmodul.
 • Kundtjänst för att se servicehistorik, boka in service och se tidigare order.
 • Automatisk avisering när service är utförd.
 • Husarbete (RUT och ROT-arbete)

 

Referenskunder

Läs mer om vad serviceföretag tycker om affärssystemet!

Exempel på företag som använder Pyramid

Kunder service AB Göta Kanalbolag Cpscolor Scandinavia AB DynaMate Industrial Services AB Getinge Storkök AB Miljöteamet i Sverige AB MaskinPlus AB Falks Lantbruksmaskiner AB Truck-Trans AB Portsystem 2000 AB TT-Line AB Triventus AB Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB Your IT AB Ömangruppen AB Quiptec AB

Mobile Office

Få tillgång till affärssystemet via din laptop, webben eller mobiltelefonen.

Pyramid Mobile Office – det mobila kontoret – delas in efter användningsområde på olika plattformar:

 • Win Edition – Mobile Office i Windows
 • Web Edition – Mobile Office i webbläsaren
 • Phone Edition – Mobile Office i mobiltelefonen

 

Win Edition

Med Mobile Office Win Edition i din dator ser dialoger, centraler och studior likadana ut som hemma i nätverket.

När du är uppkopplad över Internet har du tillgång till e-post, kalender, kontakter, aktiviteter, dokument och ett

flertal centraler och studior.

 

Web Edition

Web Edition ger dig möjlighet att koppla upp dig mot affärssystemet från valfri internetansluten dator. Ange webbadressen till Pyramid direkt i webbläsaren – du behöver ingen Mobile Office-klient på datorn.

Här finns funktioner som e-post, kalender, kontakter och aktiviteter samt utvalda centraler och studior.

Kreditupplysning (tillval) finns med, liksom dina tickers från skrivbordet.

 

Phone Edition

Ett smidigt sätt att koppla upp sig mot affärssystemet är via mobilen med Phone Edition.

Här kör du Pyramid i telefonens webbläsare. Med en smartphone och ett vanligt 3G-abonnemang har du tillgång till

utvalda centraler och studior.

Precis som i Web Edition finns funktioner som e-post, kalender, kontakter, aktiviteter samt kreditupplysning (tillval).

Dina tickers från skrivbordet följer också med.

 

Utöka funktionaliteten med

Pyramid e-handel och e-kundtjänst

Prova vår e-handelsdemo!– Go online!

För årets första kvartal var tillväxten för e-handeln hela 18 procent, den största ökningen sen Q1 2007. Detta enligt
e-barometern
* för Q1 2013. Under 2012 omsatte
e-handeln 31,6 miljarder kronor, enligt samma rapport.

 

Enligt e-barometerns årsrapport för 2012 har nio av tio någon gång handlat varor på nätet. Nästan tre av tio e-handlar varje månad.

 

Vanligast är att e-handla böcker och kläder, därefter datorer och datortillbehör. Enkelheten, att det är bekvämt, tidsbesparande och att man kan handla när man vill, anges vara det främsta motivet för konsumenterna att e-handla.

 

Pyramid e-handel

Med Pyramids e-handel kan du enkelt och snabbt bli synlig och sälja på Internet. Det är en helintegrerad och flexibel e-handel, där du utnyttjar informationen du redan har i ditt system och där all administration sker i Pyramid. Hämtning av data från Pyramid sker i realtid. Alltid färsk information om artiklar, lagersaldo och leveranstider!

 • All administration i ditt affärssystem
 • Enkel uppbyggnad av produktsortiment och navigering
 • Kundunika sortiment
 • Inga separata prissättningssystem, dina kunder får sina korrekta priser baserat på sina ordinarie avtal och prislistor. I Pyramid administrerar du också kampanjer, internetpriser och specialpriser.
 • Enkla funktioner för tillbehör och merförsäljning.
 • Flexibel funktionalitet
 • Stora designmöjligheter
 • Bygg in hela din sajt i din e-handel
 • Betalningslösningar för kort- och bankbetalning via DIBS samt Klarna Faktura.

 

Pyramid e-kundtjänst

Med Pyramid e-kundtjänst gör du din kundtjänstavdelning tillgänglig dygnet runt. Ge dina kunder enkel och snabb tillgång till uppdaterad affärsinformation utan att lyfta ett finger!

Kopplad till din e-handel blir e-kundtjänstmodulen ett kraftfullt verktyg för dina kunder, men kan även användas som en separat funktion utan e-handeln.

 • Order- och fakturainformation
 • Fakturakopior
 • Beställning av information och prislistor
 • Support och reklamation
 • Prenumeration på nyhetsutskick
 • Nyheter och länkar
 • Serienummeröversikt

 

PDA handdatorer från Datalogic och Honeywell tillsammans med PDA Solutions.

PDA Solutions

– effektivisera din verksamhet!

PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt dagliga arbete med hjälp av handdatorer. Arbeta online mot Pyramid, var du än befinner dig på företaget och ha alltid tillgång till färsk information.

Lägg order där kunden finns

Gå runt med kunden i butiken och teckna order direkt med PDA Order. Skriv ut dokument i direkt anslutning till orderläggning samt godkänd utleverans

Effektivisera ditt lagerarbete

Inventera ditt lager snabbt med hjälp av PDA Lager i din handdator. Inne på kontoret tar du hand om och efterbearbetar resultatet direkt i Pyramid. Utleverera order tryggt med den utökade leveranssäkerheten.

Rapportera materialuttag

Med hjälp av PDA Tillverkning har du möjlighet att rapportera direkt mot företagets tillverkningsorder.

Pyramid Apps

Pyramid Apps for your smartphone or padMed appen Pyramid BI (Business Intelligence) kan du enkelt få ut samlad affärsinformation från affärssystemet Pyramid Business Studio till din smartphone eller läsplatta. Alla grafer och mätare som finns upplagda på skrivbordet i Pyramid blir tillgänglig för dig. Klicka på grafen och bakomliggande data presenteras i tabellform. Härifrån går det att zooma ytterligare för att få mer detaljerad information.
Ta fram aktuell data som exempelvis orderläge, projektstatus, försäljning, kontoinformation mm bara genom att peka på skärmen.

Med Pyramid BI kan du publicera data direkt från studior i Pyramid utan att tickers har lagts ut på skrivbordet. Gör en inställning så att exempelvis den egna fliken ”Mina Kontakter” hämtas från Kontaktstudion och du får tillgång till all kontaktdata som telefonnummer, adresser, mail mm. Data presenteras som klickbara länkar. På liknande sätt kan man lägga upp Kundkort, Artikelkort och Personalkort för enkel åtkomst av affärsdata ute på fältet!

Du kan ställa in så att det går att nå Pyramid Phone Edition direkt från BI-appen och sedan växla fram och tillbaka mellan Phone Edition och Pyramid BI.

Pyramid BI stödjer att hämta information från flera bolag i en Pyramidlicens.

För installation av komponenter på webbservern kontakta din Pyramid-återförsäljare!

Redovisning till affärsystemet Pyramid Business StudioRedovisning

Spara tid med Pyramid Redovisning* och gör redovisningen enkel och arbetsbesparande. Med effektiva sökverktyg tar du snabbt fram den information som önskas för din verksamhet!

Ryggraden i all verksamhet

Brutet räkenskapsår och förlängt räkenskapsår kan hanteras. Du har tillgång till konton, objekt och avdelning med möjlighet till ytterligare kontodimensioner. Detta tillsammans med en smidig hantering av preliminärverifikat, konteringsmallar och automatkonteringar blir ditt arbete enkelt och effektivt. Inställningar kan göras i Pyramid för att få en enkel och snabb verifikatregistrering. Med Pyramids flexibla budgethantering kan du ha många olika budgetar. Du bestämmer själv hur du vill budgetera, med eller utan bestämda perioder, årsbundet eller över flera år.

Det är resultatet som räknas

Självklart är redovisningen helintegrerad med övriga moduler i Pyramid. Med Pyramids kraftfulla sökverktyg kan du snabbt analysera ditt företags ekonomi och presentera resultatet grafiskt. 

Funktioner

 

 

*Modulen Pyramid Redovisning räknas in som en av basmodulerna eftersom den innehåller grundfunktionalitet och tillämpas genom större delen av affärssystemet.

Order-Lager-Inköp (OLI) till affärsystemet Pyramid Business StudioFakturering

Med Pyramid Fakturering kan du fakturera hur du vill och när du vill. Samlingsfakturera, fakturera i förskott (aconto), fakturera en och en eller kontraktsfakturera periodiskt. Din verksamhet och dina kunder bestämmer hur.

Fakturera efter dina kunders önskemål

Med Pyramid Fakturering är det både flexibelt och enkelt att fakturera. Utöver det enkla fakturaunderlaget kan du även samlingsfakturera, förskottsfakturera, använda acontoplaner eller kontrakt/avtalsfakturera. Låt dina kunder bestämma, Pyramid ger dig alla möjligheter! Med fakturaattest kan du själv avgöra när en rapportering ska faktureras. Med Pyramid Fakturering hanteras även Rot/Rut- avdrag.

Reskontra

Inbetalningar, krav och räntefakturering hanteras enkelt i Pyramid. Reskontran kan skrivas ut när som helst för valfritt datum för avstämning. Med Pyramid sparar du tid vid avstämningar! Om din bokföring inte stämmer överens med reskontran hittar Pyramid snabbt lösningen.
Med likviditetsprognosen och åldersanalysen har du kontroll på din verksamhet!

Funktioner

 

 

*Modulen Fakturering räknas in som en av basmodulerna eftersom den innehåller grundfunktionalitet och tillämpas genom större delen av affärssystemet.

Order-Lager-Inköp (OLI) till affärsystemet Pyramid Business StudioLeverantörsreskontra

Med Pyramid Leverantörsreskontra* har du tillgång till många funktioner som förenklar ditt arbete och gör det mindre tidskrävande!

Hantera dina leverantörsfakturor på ditt sätt

Att registrera och kontera leverantörsfakturor är enkelt oavsett vilket sätt du föredrar. Du kan boka dina kostnader från leverantörsfakturan direkt mot projekt och fakturera din kund. Lika enkelt gör du inköpskontroll för rätt pris och lagervärde. Vid kontering finns alltid tillgång till redovisningens konto-, objekts- och avdelningsplan. För avstämning mot huvudbok tar du snabbt ut leverantörsreskontran på valfritt datum. Skulle din avstämning inte stämma hittar Pyramid snabbt lösningen!

Betalningar

På attesterade fakturor kan du göra betalningar på de vanligaste sätten. Pyramid ger dig förslag på vilka fakturor som ska betalas. Vid betalning kan kreditfakturor användas som betalningsmedel. Om din leverantör även är kund, kan dessa fakturor kvittas mot varandra vid betalning. Även kassarabatter och avskrivningar hanteras. Med likviditetsprognosen och åldersanalysen har du kontroll på din verksamhet!

Lägg till modul E-faktura leverantör och du får ett effektivt attestflöde och scannade fakturor.  
Med modulen Giroutbetalning får du möjlighet att generera filer för överföring till Bankgirots/Plusgirots fakturabetalningsservice.  

Funktioner

 

 

*Modulen Leverantörsreskontra räknas in som en av basmodulerna eftersom den innehåller grundfunktionalitet och tillämpas genom större delen av affärssystemet.

Projekt till affärsystemet Pyramid Business StudioProjekt

Företag som hanterar egentillverkat material, inköpta varor, tjänster och debiterbar tid behöver en bra projekthantering. Nyckeln till ett lönsamt projekt är att veta hur det går. Med Pyramid Projekt* har du full kontroll hela vägen!

Pyramid det perfekta verktyget för projektledare

Med Pyramid Projekt har du kontroll över dina projekt, allt från offert till resultat. Under projektets gång kan du enkelt se hur projektet ligger till. För dig som är projektledare har du alltid möjlighet att påverka resultatet under resans gång. Alla typer av kostnader kan rapporteras mot projekt. För fakturering kan du planera delfaktureringar med hjälp av acontoplaner. Styr själv vilka transaktioner som ska faktureras med hjälp av faktura-attest.

Rapporteringar

Detaljerad information eller en snabb överblick över projektet är enkelt, alla kostnader och intäkter finns samlade på ett och samma ställe. Med tidrapporteringen bokas alla uppgifter som behövs, både för löneunderlag och projektuppföljning. För att passa många olika branscher kan fastpris/anbud, löpande och interna projekt hanteras.

Funktioner

 

 

*Modulen Pyramid Projekt räknas in som en av basmodulerna eftersom den innehåller grundfunktionalitet och tillämpas genom större delen av affärssystemet.

Order-Lager-Inköp (OLI) till affärsystemet Pyramid Business StudioOrder/Lager/Inköp

Har du behov av ett heltäckande orderflöde som både ska vara funktionsrikt men samtidigt kunna erbjuda enkla flöden? Då är Pyramids basmodul Order/Lager/Inköp helt rätt för dig.

Orderhantering för dina behov

Det är enkelt att lägga en order i Pyramid utan att för den skull göra avkall på funktionaliteten. Naturligtvis har Pyramid ett flexibelt pris- och rabattsystem som ser till att dina kunder alltid får rätt pris. Redan vid orderläggningen kan du snabbt ge dina kunder besked om leveranstid. Detta i kombination med en effektiv logistik ger många möjligheter. Allt efter dina behov!

Låt Pyramid sköta logistiken

Med behovsanalysen ser du till att kunden alltid får rätt leverans i rätt tid. Enkla eller mer avancerade logistikfunktioner? Du bestämmer! Pyramid behåller alltid det enkla orderflödet.

Bygg på med moduler för handdatorstyrd inventering och in- och utleverans. Om ni har behov av individmärkning, lagerplatser och flera fysiska lager kan vi erbjuda även detta.

Funktioner

 

 

*Modulen OLI (Order-Lager-Inköp) räknas in som en av basmodulerna eftersom den innehåller grundfunktionalitet och tillämpas genom större delen av affärssystemet.

Materialplanering MPL/MPS till affärsystemet Pyramid Business StudioMaterialplanering och MPS

Materialplanering* är grunden för att hantera tillverkningsorder (TO) och strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer. Tillverkningsordrar kan med automatik skapas från kundorder, behovsanalys eller av andra TO. Produkter kan priskalkyleras och förkalkylen kan enkelt jämföras med efterkalkylen och uppdateras.

MPS

MPS används för att hantera planering och beläggning av resurser. Operationer och resursgrupper har parametrar för planering och du kan grafiskt se hur kapacitet och beläggning varierar med tiden. Rapportering kan ske direkt i verkstaden via körplanen.

 

Det går att välja bort funktionalitet för resursplanering och beläggning och endast köra materialplanering.

Funktioner

 • Produkter/strukturer med material och operationer i flera nivåer
 • Halvfabrikat kan vara fiktiva eller tillverkas separat
 • Förkalkyl med olika påslag för material och operationer
 • Kundorder kan skapa tillverkningsorder(TO)
 • Flera TO och kundorder/projekt kan kopplas samman till en grupp
 • Produkter och TO kan skapas med produktkonfiguratorn
 • Inköp kan skapas från behovsanalys eller direkt från TO
 • Prognoshantering och leveransplaner
 • Körplan med operationsstämpling
 • Dokument t.ex arbetskort, pallflaggor, ritningar m.fl
 • Operationsplanering (resurser, gantt-schema, kötider, kapacitetstak, överlappning)
 • Planera grafiskt med EQ-plan
 • Legoarbeten (extern tillverkning) med koppling mot leverantörsfaktura
 • Rapportering (manuell/automatisk/blandat)
 • Rapportering via PDA
 • Kassationsrapportering
 • PIA (Produkter i arbete)
 • Efterkalkyl med möjlighet att uppdatera produkterna
 • Ingår i-analys med möjlighet att byta ingående delar
 • Flerlager med möjlighet till olika lager för in och ut
 • Lagerplats/batch ger utökad spårbarhet
 • Serienummer ger utökad spårbarhet
 • CRM kan användas som ett verksamhetsstöd i produktionen
 • Statistik och budgetering
 • Anpassningsbart med användarstudion och konsultstudion
 • Import av strukturer och rapporteringar

 

 

*Modulen Materialplanering räknas in som en av basmodulerna eftersom den innehåller grundfunktionalitet och tillämpas genom större delen av affärssystemet.

CRM Säljstöd till affärsystemet Pyramid Business StudioCRM/Säljstöd

– En del av ditt affärssystem

Har du behov av ett heltäckande verksamhetsstöd som kopplar samman alla delar i din verksamhet.  Då är Pyramids CRM* helt rätt för dig.

Vårda dina kundrelationer

Att bygga upp en bra relation ner sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan etablerad kund är avsevärt lägre än till en ny. Att vårda sina kunder på ett effektivt och genomtänkt sätt gör att du får mer tid över till att skaffa nya. Dina kundprospekts importerar du från källor som PAR och Creditsafe.

Skapa förtroende med rätt information

Vid all försäljning gäller det att skapa förtroende, både för sig själv och för sin produkt. Ditt uppträdande gentemot kunden måste vara professionellt, och konsekvent genomfört.
I Pyramid CRM samlar du all information om kunden. Du kan se vilka kontaktpersoner som finns hos kunden, vilka utskick de har fått och vilka affärer som är på gång för tillfället. Lagrad köphistorik kan användas i analyser till grund för säljstrategier. Du kan se e-post som du skickat och som du fått. Om ni är flera som har kontakt med samma kund kan ni dela all information om kunden, även minnesanteckningar från telefonsamtal och möten.

Information är navet i din verksamhet

Pyramid CRM är inte bara en lösning för säljstöd utan ett brett verksamhetsstöd för företagets alla anställda. Pyramid CRM innehåller funktioner som ökar den personliga effektiviteten och låter de anställda enkelt dela information om kunder, leverantörer, produkter och projekt. En helintegrerad CRM-lösning drar dessutom nytta av all den information som finns i affärssystemet.
Du får stöd både för den egna personliga effektiviteten och för samarbetet med dina kollegor genom kalenderfunktioner, påminnelser, resursbokningar, arbetsgrupper, dokumenthantering, meddelandehantering, att-göra listor mm. Och det mesta når du även via din smartphone.

Funktioner

 • Aktiviteter
 • Kalenderfunktioner
 • Gruppbokningar
 • Arbetsgrupper
 • Resursbokning
 • Utskick
 • Kundprospekts
 • Snabborder
 • Kalendersynkning – Microsoft Exchange och Google Kalender
 • Integration mot Microsoft Outlook via Pyramid CRM Connect
 • Integration med Creditsafe – säkerställ att dina kunder är kreditvärdiga!

 

 

*Modulen Pyramid CRM/Säljstöd räknas in som en av basmodulerna eftersom den innehåller grundfunktionalitet och tillämpas genom större delen av affärssystemet.

Kontaktuppgifter

Contact our Honeypot department if you are desperate to be a spammer.