Företagstelefoni

Företagstelefoni

En fast anknytning kan vara det enda ditt företag behöver. Skulle ni i framtiden få nya kommunikationsbehov är det enkelt att bygga på er fasta anknytning med ytterligare tjänster. Vi ”kopplar på” dessa i vår ände utan att ni behöver lyfta ett finger.

Fullmatad anknytning från början

Telavox gör valet av telefonitjänster enkelt då de viktigaste funktionerna redan ingår i Centrexanknytningen utan extra kostnader;
• ett personligt användargränssnitt
• röstbrevlåda med avisering via email och sms
• möjligheten att skicka sms från internet
• nummerpresentation
• talade hänvisningar
• vip/svartlistor
• samtalsbegräsning
• kortnummer
• samtalslistor

Aldrig omodern

När du väljer en Centrex-växel från Telavox får ditt företag en telefonilösning som inte hinner bli förlegad och som ni aldrig växer ur. Vi anpassar växelfunktionerna i takt med att tekniken går framåt och ditt företags verksamhet utvecklas. Ni slipper binda värdefullt kapital i utrustning som, med dagens tekniska utveckling, snabbt riskerar att bli omodern – och en dålig investering.

En anknytning anpassad efter dina arbetsuppgifter

I de flesta telefonigränssnitt jobbar alla medarbetare i samma miljö med samtliga funktioner tillgängliga. Men, med Telavoxs lösning kan ditt företag anpassa miljön efter arbetsuppgifter: är du administratör får du administrativa rättigheter och så vidare. Detta ger en optimerad telefonimiljö utan ”onödiga” funktioner som lätt kan uppfattas som störande. En enklare vardag för dig och ett bättre bemötande av dina kunder är slutmålet med Telavox telefonilösning.

Telavox telefoni, var du vill – när du vill

I Telavox Centrex ingår funktionen Mobile Extension utan kostnad. Det innebär att ni har möjlighet att integrera mobiltelefonen i er Centrexanknytning, och på så vis alltid vara tillgängliga om någon ringer på er fasta anknytning. Till skillnad från vanlig vidarekoppling kan nu era kollegor se att ni sitter upptagen i telefon, och ni riskerar heller aldrig att missa ett viktigt samtal pga. att ni glömt vidarekoppla er anknytning. För att integrera mobilen i er Centrexanknytning loggar ni bara in i användargränssnittet Home och anger ert mobil-nummer. Här anger ni också vilken fördröjning som skall gälla innan samtalet kopplas ut till mobilen.

Konferenstjänst

Som Centrexkund har du möjlighet att nyttja Telavox kostnadsfria konferenstjänst. Här kan ni enkelt mötas i ett virtuellt konferensrum med möjlighet att behålla samma kod för återkommande veckomöten mm. Vår konferenstjänst hittar du under växeltjänster i Home.

Fördelar med att välja Centrex.

• Stabil och kvalitetssäkrad anknytning
 Bättre bemötande av kunder
 Alltid tillgänglig
 Anpassningsbar miljö efter arbetsuppgifter
 Bättre kommunikation mellan kollegor

Abonnemangsformer (Månadsvisa kostnader anges)
Centrex
100 SEK / anknytning
Anknytningsnummer, direktval
Nummerpresentation1
Namnpresentation (internt)1
Samtal väntar

Förfrågan / Pendling1
SMS2
Telefonkonferens, trepart1
Telefonkonferens (upp till 10 användare)
Vidarekoppling direkt, vid ej svar, upptaget
Samtalsbegränsning
Tandemringning
Samtalslista2
Hänvisningsmeddelande
Schemalagd vidarekoppling
Återuppringning1
Anknytningsövervakare2
Missat samtal1
Plocka samtal2

Röstsvar
– avisering via e-post
– avisering via SMS
Väntmusik (music-on-hold)
Telefonbok, egna och delade kontakter2
Webbanvändargränssnitt2

Basanknytning 60 kr / anknytning
Saknar ovanstående tjänster och är tänkt främst för fax.

1 Alla terminaler har inte stöd för detta.
2 Funktionen nås via webgränssnittet.

Tilläggstjänster (Månadsvisa kostnader anges)
Telefonistgränssnitt 400 SEK / användare
Svarsgrupp 100 SEK
Kösystem  
– Small (3 agenter, 10 inkommande) 300 SEK
– Medium (6 agenter, 15 inkommande) 600 SEK
– Large (10 agenter, 20 inkommande) 1100 SEK
Talsvarssystem 200 SEK
Talsvarssystem Premium 600 SEK
Mobile Extension 300 SEK

Kontaktuppgifter

Contact our Honeypot department if you are desperate to be a spammer.